ende
…neue Sitzbänke auf dem historischen Ligligkot laden zum Rasten ein……

…neue Sitzbänke auf dem historischen Ligligkot laden zum Rasten ein……

…neue Sitzbänke auf dem historischen Ligligkot laden zum Rasten ein…

ऐतिहासिक लिगलिगकोटमा घुम्न, अवलोकन भ्रमण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा त्यहाबाट देखिने प्राकृतिक दृश्यहरु हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकहरु बस्नको लागि आँपपिपल अस्पतालका प्रशासनिक अधिकृत बाबुराम गिरीको समन्वयमा नेपाल मेड जर्मनीको सहयोगमा फलामे बेन्च राखिएको छ ।

Source